Stropp - anhuker & signalgiverkurs
8 timer for bygg- og anleggsbransjen

Dokumentert sikkerhetsopplæring.
Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri bygg og anlegg. 

WEBINAR - NETTUNDERVISNING

Sitt hjemme eller på ditt kontor å følg undervisningen med Zoom Meetings.

Forkunnskap:
Ingen. 

Pris: 2900 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.                                                                     

Inkl. læremateriell, kursbevis.

For store grupper (minimum 10 deltakere), kan pris avtales.
For deltakere med annet språk enn norsk, må dette også avtales.

Headline

Click here to edit the text...

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55  Mob: 934 99 380

Direkte påmelding ved -  Påmelding - Velg av dato.

DOKUMENTERT OPPLÆRING VED BRUK AV LØFTEREDSKAP
STROPPING - ANHUKING OG SIGNALGIVING TIL KRANFØRER

Doc  =  Riktig radiokommunikasjon
Doc  =  Håndsignaler til kranfører   
Doc  =  Forskjellige typer løfteredskap 
Doc  =  Bruk av styreliner  
Doc  =  Kontroll - Fargekode - Godkjent og sertifisert utstyr
Doc  =  Løftekapasitet WLL  /  SWL bruk av løftetabeller
Doc  =  Sikring / skjerming av lasteområde
Doc  =  Bruk av personlig verneutstyr

Krav om dokumentasjon for gjennomført sikkerhetsopplæring.

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703 Kapittel 10
Kapittel 10: Krav til bruk av arbeidsutstyr.

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis for gjennomført kurs.
Det utstedes også opplæringsbevis stropp / anhuker med bilde.

Påmelding - Velg dato