Modul O-1.2  NORSOK Standard R-003N og R-005N        8 timer 

WEBINAR - NETTSTUDIE
Ta kurset hjemme eller på ditt kontor - Zoom Meetings

Forkunnskap:
Ingen.

Pris: 4700 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55  Mob: 934 99 380

Direkte påmelding ved -  Påmelding - Velg av dato.

Gyldighet:
Norsok Standard - Sikker bruk av løfteutstyr. Rev. 3, Juni 2017

Kursets målsetning:

Hensikten med kurset er å gi operatører en god grunnopplæring i NORSOK standard R-003 & R-005. Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.Samtidig som man vil spesielt fokusere på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.

Kursinnhold:

  • Termer, definisjoner og forkortelser

  • Sikker bruk av løfteutstyr
  • Krav ved løfting av personell
  • Krav for ulike løfteinnretninger
  • Krav for ulike løfteredskap
  • Midlertidig oppstilte løfteinnretninger
  • Roller og ansvar
  • Krav til opplæring
  • Krav til lokale prosedyrer
  • Sakkyndig virksomhet

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante kurs.

Påmelding - Velg dato