VARME ARBEIDER KURS 4,5 timer

WEBINAR - NETTUNDERVISNING
Varme arbeider kurs 4,5 timer på Zoom Meetings
Kl. 08.00 - 12.30 ( Sitt hjemme eller på ditt kontor )

Slokkeøvelse 1 time 14.30 - 15.30 MANDAG etter på BIKS
Eller domumentert slokkeøvelse signert av arbeidsgiver.
Se link nede på denne siden. Bekreftelse på slokkeøvelse

Forkunnskap:
Ingen.

Pris: 2450 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl: læremateriell, kursbevis, e-sertifikat og slokkeøvelse/brann.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55  Mob: 934 99 380

Direkte påmelding ved -  Påmelding - Velg av dato.

Webinarer godkjennes som alternativ til klasseromskurs frem til 31. august 2020

Med webinar menes live videooverføring mellom kursinstruktør og kursdeltakerne som inkluderer muligheter for dialog / interaksjon gjennom chat.
EKSAMEN: Gjennomføres på nett via lenke tilsendt av instruktør.

1. Slokkeøvelse:  Bekreftelse fra Arbeidsgiver på gjennomført slokkeøvelse / Dato og signatur. 

BEKREFTELSE PÅ GJENNOMFØRT SLOKKEØVELSE ( Last ned her )
Sendes deretter ferdig utfyldt til e-post       kurs@biks.no 
 

 

2. Slokkeøvelse:  Inkludert i pris kan også gjennomføres på BIKS Kurssenter på Laksevåg. Vågsgaten 6.  Tid og dato for slokkeøvelse settes opp.

Varme arbeider og koronapandemi

Nye endringer i ordningen 01.01.2020 

I 2020 har Norsk Brannvernforening kommet med et digitalt opplegg for Varme Arbeider kursene som vi må følge. Derfor er det ønskelig før kursstart at BIKS får oversendt følgende informasjon ved påmelding til kurs:
* NAVN på deltakerne.
* Tlf nr.
* E- postadresse ( unik e- adresse pr deltaker )

Varmt Arbeider boken kan lastes ned fra links som instruktør oversender

BIKS - MÅ få en e-postadresse til kursdeltaker før kursstart.

Digitalt sertifikat

Fra 01.01.2020 mottar alle kursdeltakere digitalt sertifikatet i app på mobil. Sertifikat i app er en del av kurs- og sertifiseringspakken.

Sertifikat i plast må bestilles av deltakeren selv som et tilleggsvalg.
Kr. 392-,

Kursets målsetning:

Å bevisstgjøre deltakerne i forhold til faremomenter i forbindelse med varme arbeider og å sette deltakerne i stand til å iverksette hensiktsmessige tiltak for å begrense skadene ved et eventuelt uhell. Instruktørene som gjennomfører kurset er sertifisert av Norsk Brannvernforening.

"De fleste branner starter i det små. I løpet av minutter eller sekunder kan et lite branntilløp utvikle seg til en brann som skader verdier for hundretusener eller millioner av kroner, og i verste fall koste liv og helse."

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703:

Risikovurdering ved arbeid hvor det nyttes eller utvikles varme ved utførelse av arbeid (varmt arbeid)   MRK: Kapittel 5

FORSKRIFT NR. 703 -    KAPITTEL 5. VARMT ARBEID

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Resertifiseringskurs avvikles:

Fra 01.01.2015 avvikles resertifiseringskurs i ordningen "Brannvern ved utførelse av varme arbeider".
Nytt kurs i Varme Arbeider 7,5 timer må gjennomføres hvert 5 år.

Dokumentasjon / Sertifikat:

Det utstedes digitalt sertifikat fra Norsk Brannvernforening ved bestått kurs. Sertifikatet for utførelse av varme arbeider er gyldig i fem år. NB! - viktig å sjekke utløpsdatoen med tanke på fornying.

Påmelding - Velg dato