Riggerkurs repetisjon 8 timer

Forkunnskap: Riggerkurs Modul O-2.2 og O-3.2

Pris kr. 2600,-
Det er ikke MVA på kurs

Inkl: læremateriell, kursbevis og varmlunsj

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter transportabelt løfteutstyr og/eller manuelle/kraftdrevne vinsjer, taljer etc. som benyttes ved horisontal og/eller vertikal forflytning av last

Kurset målsetning:

Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner i henhold til gjeldende standarder og forskrifter.

Kursinnhold:

Introduksjon
Generelt om riggeroperasjoner
Personlig verneutstyr
Regelverk
Planlegging av operasjoner, SJA, prosedyrer

Praktisk øvelser
Planlegging av operasjoner
Valg og kontroll av løfteredskap
Riktig stropping
Bruk av barriere/sperremateriell
Gjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av last
Riktig bruk av verneutstyr
Vurdering av sikkerhet under riggoperasjon

Dokumentasjon

Det utstedes kursbevis for gjennomført repetisjonskurs.

Påmelding - Velg dato