Oppkjøring på kran G8 Lastebilkraner - AVTALES

Pris: 1. Kr.       0,-  Fri oppkjøring om du har tatt kurset på BIKS.
Pris 2. Kr. 3000,-  Ikke tatt kurset på BIKS?  Dokumentasjonsarbeid
Pris 3. Kr.   450,-  Kompetanseevis med bilde G8 kranførerbevis

Ønsker du mer informasjon om oppkjøring på kran?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Har du ikke tatt kurset hos BIKS, må du ha alle aktuelle KURSBEVIS:
Modul 1 - 2 - 3  kursbevis medbringes for gjennomført og bestått teorikurs og grunnleggende praksis.
Modul 1.1  - Fellesteori  (Ikke eldre en januar 2013)
Modul 2.3 - Stropp G11

Modul 2.8 - Teori G8
Modul 3.8
 - Grunnleggende praksis modul 3
Modul 4.8 - Fadderavtale 40 timer dokumentert praksis i bedriften.

Kopi av FADDER sitt Kompetansebevis G8 - må også vedlegges.
40 timer dokumentert praksis fra fadder, signert.
Fadderavtale med BIKS må avtales.

Kontakt BIKS