Stropp - anhuker & signalgiverkurs
For bygg & anlegg samt annen landbasert industri
Dokumentert opplæring 7,5 timer

Dokumentert sikkerhetsopplæring.
Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri bygg og anlegg. 
Dokumentert opplæring bygger på bedriftens egen risikovurdering.

Forkunnskap:
Ingen. 

Pris: 2900 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.                                                                     

Inkl. læremateriedl, kursbevis, kaffe og lunsj. 

For store grupper (minimum 10 deltakere), kan pris avtales.
For deltakere men annet språk enn norsk, må dette også avtales.

Kursets målsetning:

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper om stropping / anhuking og signalgiving.
Målet er gode holdninger til sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgiving til kranfører, slik at uhell og ulykker unngås. 

Ønsker du mer informasjon om kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380                                 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Dokumentert OPPLÆRING ved bruk av løfteredskap
Stropping - anhuking og signalgiving til kranfører

Doc  =  Riktig radiokommunikasjon
Doc  =  Håndsignaler til kranfører   
Doc  =  Forskjellige typer løfteredskap 
Doc  =  Bruk av styreliner  
Doc  =  Kontroll - Fargekode - Godkjent og sertifisert utstyr
Doc  =  Løftekapasitet WLL  /  SWL bruk av løftetabeller
Doc  =  Sikring / skjerming av lasteområde
Doc  =  Bruk av personlig verneutstyr

Krav om dokumentasjon for gjennomført sikkerhetsopplæring.

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703 Kapittel 10
Kapittel 10: Krav til bruk av arbeidsutstyr.

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis for gjennomført kurs.
Det utstedes også opplæringsbevis stropp / anhuker med bilde.