Teori 2 dager Modul 2.2
Trucker T1 til T5

Forkunnskap: 
Sikkerhet og ansvar 8 timer Modul 1.1

Alternativ 1. Se: Truck T1 til T5 Teori 3 dager
Alternativ 2. Se: Truck Teori og Praksis 5 dager

 

Pris: 4700 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Etter bestått teorikurs kan praktisk kjøretrening foretas i bedriften med godkjent fadder (FADDERAVTALE) eller praksis hos BIKS før oppkjøring kan foretas. ​Minimum 20 timer praksis pr. truckklasse, må avtales.

Oppkjøring på truck
Føring av timer / Skjema - Trucker / Alle klasser

Kursets målsetning:

Gi blivende truckførere en god teoretisk grunnopplæring
i sikker bruk av truck. Gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Ønsker du mer informasjon om kursene?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Målgruppe:

Personer som benytter trucker med permanent førerplass ved vognen.
T1 til T5 og skal foreta praktisk kjøretrening med fadder i bedriften.

KLASSE T: 1-2-3-4-5 -20 T.O.M. 10 TONN LØFTEKAPASITET:

T1 =  Truck uten permanent førerplass 
T2 =  Skyvemast og støttebenstrucker 
T3 =  Svinggaffel og høytløftende plukktruck
T4 =  Motvektstruck 
T5 =  Sidelaster   
T20 = Andre typer "trucker" må beskrives  
 
Minimum 20 timer praksis pr. truck-klasse med fadder i bedriften.
Fadderavtale og oppkjøring må avtales med BIKS Industriopplæring. 

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kompetansebevis på Truck utstedes etter endt praksis og oppkjøring på aktuelle trucktyper.