Truckførerkurs Teori og Praksis T1 - T5
5 dagers kurs på dagtid

Modul 1.1 - 2.2 -3.2 & 4.2 Teori - praksis og oppkjøring

Det blir gitt praktisk kjøretrening og oppkjøring på T1 - T2 og T4

Forkunnskap:
Ingen.

Pris: 8600 NOK.
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, teori og praksis, kaffe og varmlunsj.

Kursets målsetning:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende truckførere en god 
teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av truck. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og praktisk bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter trucker med permanent førerplass ved vognen og ønsker å gjennomføre både teori og praksis hos BIKS. Praktisk bruk på T1 - T2 og T4.

KLASSE T: 1-2-3-4-5 -20 T.O.M. 10 TONN LØFTEKAPASITET:

T1 =   Palletrucker uten permanent førerplass 
T2 =  Skyvemasttruck og støttebenstrucker 
T3 =  Svinggaffel og høytløftende plukktruck
T4 =  Motvektstruck 
T5 =  Sidelaster   
T20 = Andre typer "trucker" må beskrives

Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring:

Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357. Bestillings nr. 703 Kapittel 10 -  § 10.3

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kompetansebevis på Truck utstedes etter oppkjøring hos BIKS på aktuelle trucktyper T1 - T2 og T4.