Gjenger, kuplinger/høyt trykk 1 dag

 

Forkunnskap:
Relevant yrkesfaglig bakgrunn. 

Pris: 3900 NOK.
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj. 

Kursets målsetning:

Deltakerne vil få god innføring i valg av "fittings" gjengetyper, forskjellige typer kuplinger og trykklasser i teori og praksis. Riktig valg / identifisering av gjengetyper og kuplinger. Gjengetyper som BSP - JIC - NPT - MM - ORFS og SAE. Etter endt kurs skal deltagerne ha gode kunnskap om "fittings" slik at uhell og ulykker ved bruk / montering og trykk unngås.

 

GJENGETABELL - LAST NED HER

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

 

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701:
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703:

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

 

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante hydraulikkurs.

På forespørsel