Skjemalesning Hydraulikk 2 dager

 

Forkunnskap:
Relevant yrkesfaglig bakgrunn. Det er en stor fordel om en har minimum kunnskapsnivå Hydraulikk 1 Grunnkurs.

Pris: 6400 NOK.
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj. 

Kursets målsetning:

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg mer kunnskaper om skjemalesning innen hydraulikkfaget.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs

På forespørsel