Fadderkurs 8 timer

Forkunnskap:
Inneha kompetansebevis og praktisert i minst et år på det aktuelle arbeidsutstyret en skal gi opplæring på.

Pris: 1900 NOK.
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Målsetingen med opplæringen er at den som gis opplæring får en god forståelse for hva fadderordningen går ut på. Fadder skal ha evnen til å formidle kunnskap, veilede personell og vurdere kunnskapsnivå.  Fadder og Sensor skal ikke være samme person.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Praktisk kjøreopplæring i bedriften. Opplæringsplan:

Modul 4. Bedriftsopplæring med fadder - Eksempel G4 Kran

Krav til faddererfaring:

Faddere skal ha minst ett års praktisk erfaring. Når det gjelder G5 offshorekranfører gjelder minst tre års erfaring som opperatør.

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved gjennomført kurs.