Fadderkurs 8 timer

 

Forkunnskap:
Inneha kompetansebevis og praktisert i minst et år på det aktuelle arbeidsutstyret en skal gi opplæring på. 

Pris: 1900 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring, "Fadderen" får en god forståelse for hva fadderordningen går ut på, være ansvarlig for instruksjon og læring i samsvar med aktuell læreplan.  Fadder og Sensor skal ikke være samme person.

 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:

E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Praktisk kjøreopplæring i bedriften. Opplæringsplan:

Modul 4. Bedriftsopplæring med fadder

 

Krav til faddererfaring:

Faddere skal ha minst ett års praktisk erfaring. Når det gjelder G5 offshorekranfører gjelder minst tre års erfaring som opperatør.

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved gjennomført kurs.