Opplæringsplaner for sertifisert opplæring

 

Arbeidstilsynet: 

Opplæring fra sertifisert virksomhet

Opplæring

Klikk på modulene under for å få opp alle i nytt vindu.

BIKS_Opplæringsmoduler_Sept2014.png
MODULER LINKER
Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Modul 1.1
Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner Modul 2.1
Modul 3.1 Masseforflytningsmaskiner - praktisk bruk Modul 3.1
Modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner - bedriftsopplæring/ sertifisert opplæringsvirksomhet Modul 4.1
Modul 2.2 Truck Modul 2.2
Modul 3.2 Truck - praktisk bruk Modul 3.2
Modul 4.2 Truck - bedriftsopplæring/ sertifisert opplæringsvirksomhet Modul 4.2
Modul 2.3 Løfteredskap G11 Modul 2.3
Modul 2.7 G4 Bro- og traverskran Modul 2.7
Modul 3.7 G4 Bro- og traverskran - praktisk bruk Modul 3.7
Modul 4.7 G4 Bro- og traverskran - bedriftsopplæring/ sertifisert opplæringsvirksomhet Modul 4.7
Modul 2.8 G8 Lastebilkran Modul 2.8
Modul 3.8 G8 Lastebilkran - praktisk bruk Modul 3.8
Modul 4.8 G8 Lastebilkran - bedriftsopplæring/ sertifisert opplæringsvirksomhet Modul 4.8
Modul 2.9 Tilleggsmodul C1 og C2 - teori Modul 2.9
Modul 4.9 Tilleggsmodul C1 og C2 - praksis Modul 4.9
G20 F Fastmontert Hydraulisk Kran G20 Hydrauliske kraner
Forkunnskap modul 2.3 - G11
Modul O-2.2 Enkle løfteinnretninger og fallsikringsutstyr Modul O-2.2
Forkunnskap Modul 2.3  - G11
Modul O-3.2 Rigging Modul O-3.2
Forkunnskap Modul 2.3 og O-2.2