Modul O-1.1 Løfteredskap G11 (Stropp) 24 timer

 

Forkunnskap:
Ingen.

Pris: 6200 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Gi personer som skal utøve rollene som signalgiver, anhuker, dekksoperatør, boredekksarbeider, rigger og operatør av løfteinnretning opplæring i vurdering og forståelse av farer samt siker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler for ulike typer løfteredskap. Anhuker og signalgiver skal samhandle og kommunisere med operatør av løfteinnretning i enhver løfteoperasjon på en slik måte at uønskede hendelser unngås.

Målgruppe er personell som skal: 

  • Utøve signalgiver- og anhukerrollen
  • Gjennomføre opplæringsløp som operatør av løfteinnretninger
  • Gjennomføre opplæringsløp som rigger
  • Gjennomføre opplæringsløp som dekksoperatør
  • Gjennomføre opplæringsløp som boredekksarbeider
  • Lede/Koordinere løfteoperasjoner og andre relevante logistikkoperasjoner
  • Utøve rollen som operasjonelt og teknisk ansvarlige for løfteoperasjoner
  • Verneombud

Kursinnhold: 

MODUL O-1.1 løfteredskap  Se opplæringsplan her.

 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato.

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante kurs.