Truckfører T8 Stortruck - 1 dag

Forkunnskap:

  • Inneha kompetansebevis T4 i minst ett år, kunne dokumentere praktisk truckkjøring T4 i sitt arbeid.
  • Praksis T8 / Fadderavtale må avtales med BIKS.
    Oppkjøring etter avtale, etter endt praksis med fadder i bedriften.

Pris: 4000 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende stortruckførere en god 
teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stortruckkjøring unngås.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:

E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter stortrucker T8 med løftekapesitet over 10 tonn og som foretar den praktiske kjøretreningen med godkjent fadder i bedriften.

Stortrucker med løftekapasitet over 10 tonn:

T6  =  Sidelaster 
T7  =  Portaltruck 
T8  =  Motvektstruck med gaffelarmer 
T8.1 = Motvektstruck med mast og permanent montert containeråk  
T8.2 = Motvektstruck med mast og permanent montert tømmerklo
T8.4 = Motvektstruck med teleskopbom og permanent montert             containeråk eller tømmerklo
T20 = Andre trucker, beskrives   

OPPLÆRINGSPLANER FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING:

Se kapittel i modulene under 7:
MODUL 3.2 Truck - Løfte og stablevogner for gods / Grunnl praksis
MODUL 4.2 Truck - Løfte og stablevogner for gods/  Praksis

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kompetansebevis på T8 - Truck utstedes etter endt oppkjøring på aktuelle truck. Praksis i bedrift / fadderavtale avtales med BIKS Industriopplæring.

Påmelding - Velg dato