CORONATILTAK VED BIKS KURSSENTER I BERGEN

Smittevernregler for Bergen 

Regjeringen.no

FHI

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet
( covid-19-forskriften )  §  13 - Arrangement

BIKS følger nasjonale og regionale tiltaksråd.

 • ( 1 )
  BIKS åpner opp for undervisning på BIKS Kurssenter mandag          22. februar kl. 08.00 og følger nasjonale og regionale tiltaksråd.
 • ( 2 )
  BIKS holder bare Nettundervisning uke 6 og 7 - 2021
  Stengt for klasseromsundervisning 07 - 21. februar 2021
 • BIKS holder åpent med ukentlige kurs fra 04. januar 2021 om ikke Covid-19 situasjonen endrer seg. ( Se punkt 1 over )
 • Begrenset med plasser pr. kurs-klasse. Max 10 deltakere.
 • Grunnet smittesituasjon Covid-19 har BIKS innført obligatorisk bruk av munnbind.
 • Munnbind medbringes av den enkelte og brukes under hele kurset
 • Temperaturmålere plassert på stativ ved ankomst BIKS kurssenter.
 • Felleslokale og wc er utstyrt med Antibac, temperaturmålere og andre hygienetiltak.
 • Informasjon om god håndhygiene er godt synlig i alle oppholdsrom.
 • Minner ellers om at de generelle smittevernreglene må overholdes.
 • Kursdeltakere som har symptomer på luftveisinfeksjoner vil ikke får delta på kurset.

BIKS holder åpent med ukentlige kurs. Max 10 deltakere pr. klasse.
Begrenset med plasser  (1 meters regel). En deltaker pr, klassepult.

1.  Før registrering i 2 etg på BIKS Kurssenter må alle deltakere:
2. Ta antibac på hender.
3. Sjekk din temperatur, temperaturkamera-måler på stativ i 2 etg.
4. Munnbind utleverse ved registrering til kurs. Navn - e- og mob nr.
5. Munnbind brukes under kurset, ligger på klasseromspult.
6. Alle deltakere forholder seg til sin gruppe og kursholder.

SE NETTUNDERVISNING PÅ   -   www.biks.no

BIKS AS besluttet å kansellere kursene fra og med 13.03.2020, dette for å stoppe spredningen av Coronaviruset, Covid-19. BIKS Kurssenter var nedstengt fra fredag 13.03.20 til 07. 05.20.
BIKS stengte for både firma og private. BIKS følger situasjonen nøye og følger de råd som kommer fra våre myndigheter.
Nye datoer for kursInformasjon blir oppdatert på vår hjemmeside.

Skulle du være usikker på om ditt kurs er kansellert så ta gjerne kontakt på telefon 55 70 70 55.

1. § 6-1. Risikovurdering av fare for å utsettes for biologiske faktorer.
Kursdeltaker bør alltid rådføre seg med sin arbeidsgiver før kursstart. Deltaker skal alltid følge sin arbeidsgivers råd og risikovurdering.

2. Hvis du har vært i områder med pågående smittespredning av Coronavirus, skal du ikke delta på våre kurs de første 10 dagene etter å ha forlatt "rødt området", deltaker skal være fri for symptomer. Land med pågående smittespredning er: Alle

Kursdeltakere fra risikoland vil ikke tas inn på kurs/ bli avmeldt.

Felleslokale og wc er utstyrt med Antibac og andre hygienetiltak.

Informasjon om god håndhygiene er godt synlig i alle oppholdsrom.

Kursdeltakere som viser tegn eller har symptomer på luftveisinfeksjoner vil ikke får delta på kurset.

BIKS følger krav og retningslinjer som kommer fra:

Arbeidstilsynet - Coronavirus: Tiltak i arbeidslivet
FHI
BIKS AS holder seg fortløpende oppdatert rundt nye rutiner.