CORONATILTAK VED BIKS KURSSENTER I BERGEN  

Fra og med 7. mai vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør.

En gradvis oppstart vil bli gjennomført i tråd med retningslinjer fra FHI

Vi holder fortsatt åpent med ukentlige teorikurs via Nettundervisning.

SE NETTUNDERVISNING PÅ   -   www.biks.no

BIKS AS har besluttet å kansellere kursene fra og med 13.03.2020, dette for å stoppe spredningen av Coronaviruset, Covid-19. BIKS Kurssenter er nedstengt fra fredag 13.03.20 til 07. mai 2020.
Vi stenger for både firma og private. Vi følger situasjonen nøye og følger de råd som kommer fra våre myndigheter.
Nye datoer for kursInformasjon blir oppdatert på vår hjemmeside.

Skulle du være usikker på om ditt kurs er kansellert så ta gjerne kontakt på telefon 55 70 70 55.

1. § 6-1. Risikovurdering av fare for å utsettes for biologiske faktorer.
Kursdeltaker bør alltid rådføre seg med sin arbeidsgiver før kursstart. Deltaker skal alltid følge sin arbeidsgivers råd og risikovurdering.

2. Hvis du har vært i områder med pågående smittespredning av Coronavirus, skal du ikke delta på våre kurs de første 14 dagene etter å ha forlatt området, deltaker skal være fri for symptomer. Land med pågående smittespredning er: Alle

Kursdeltakere fra risikoland vil ikke tas inn på kurs/ bli avmeldt.

Felleslokale og wc er utstyrt med Antibac og andre hygienetiltak.

Informasjon om god håndhygiene er godt synlig i alle oppholdsrom.

Kursdeltakere som viser tegn eller har symptomer på luftveisinfeksjoner vil ikke får delta på kurset.

BIKS følger krav og retningslinjer som kommer fra:

Arbeidstilsynet - Coronavirus: Tiltak i arbeidslivet
FHI
BIKS AS holder seg fortløpende oppdatert rundt nye rutiner.