REPETISJON - Fallsikring og redning 7,5 timer

NOG 113

Forkunnskap:
Fallsikring Grunnleggende Modul A

Pris: 3400 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

 

Kursets målsetning:

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring er fullt oppdatert på alle nye momenter som er knyttet til fallredning og samtidig ha gjennomgått tidligere innøvde metoder Spesielt viktig er det at deltakerne får grundig kunnskap om hendelser og årsakene til disse.

 

Målgruppe:

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring/redningsteam som må ha repetisjon 2 hvert år iht NOG`s anbefalinger.

 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380

Direkte påmelding ved valg av dato.

DOKUMENTASJON:

Gyldighet:
2 år ihht. NOG retningslinje 113 

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.