Stillasbrukerkurs 3,5 timer

 

Forkunnskap: 
Ingen. 

Pris: 1400 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kun på forespørsel ved 6 eller flere deltakere.

Arbeidsgivers ansvar å gi riktig opplæring:

Arbeidsgiver må sørge for at brukere av stillas har forståelse for hvilke forholdsregler som må tas ved bruk av stillaset, samt får grunnleggende informasjon om stillasets konstruksjon og hvordan det er satt sammen. Dette gjelder eksempelvis begrensninger i endringer av stillaset, informasjon om belastningsbegrensninger mv.

§ 17-5. Krav til opplæring av bruker av stillas

§ 17-1. Risikovurdering og krav til arbeid i høyden

Arbeidstilsynets forskrifter § §:

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5 er en ny bestemmelse som gjelder opplæring av de som skal bruke stillas som arbeidsplattform for utførelse av arbeid. Bestemmelsen er tatt inn for å sikre at de som skal bruke det aktuelle stillaset i sitt arbeid har fått tilstrekkelig informasjon og instrukser om bruken av stillaset; om lastbegrensninger, om rutiner for endring av stillaset eller sikkerhetskomponenter, inn-/uttransport av materialer, gjennomgang av skilting og kontrollrapport, mv.

Bestemmelsen krever at opplæringen skal inneholde en gjennomgang av bruksveiledningen for stillaset jf. § 17-8 andre ledd. Det er ikke stilt krav om at det skal foreligge en dokumentasjon av at denne opplæringen er gitt, men virksomhetene bør etablere et system for å sikre at slik opplæring faktisk blir gitt til de som skal bruke stillaset. 

Kapittel 17 Arbeid i høyden, §§ 17-2 - 17.4 har alle krav til skriftlig dokumentasjon:
Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved gjennomført kurs.

Påmelding - Velg dato