Stillasbyggerkurs 9 meter - 4 dager

2 dager teori og 2 dager praksis

 

Forkunnskap: 
Ingen.

Pris: 7900 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kun på forespørsel ved 6 eller flere deltakere

Målgruppe:

Kurset retter seg mot de som skal bygge/ montere, demontere, endre og kontrollere stillas opp til 9 meter.

 

Kursinnhold:

  • Gjeldende regelverk
  • Årsaker til ulykker
  • Konstruksjon, oppbygging og virkemåte
  • Personsikring, samt sikring av verktøy
  • Montering, demontering, endring og kontroll av stillas
  • Sikker bruk
  • Forståelse for ulike belastninger
  • etterkontroll
  • Praktisk bruk / Bygging

Gjennomføring:

Kan deltaker dokumentere 15 timers praksis på bedriftens stillastyper fra stilasbygger i bedrift.

 

Arbeidstilsynet:

Kapittel 17 Arbeid i høyden, §§ 17-2 - 17.3 har alle krav til skriftlig dokumentasjon:
Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.

Påmelding - Velg dato