Stillasbyggerkurs 2-5 meter - 2 dager

1 dag teori og 1 dag praksis

 

Forkunnskap:
Ingen. 

Kr. 2400,- pr. deltaker 1 dag teori, (dokumentert praksis i bedriften).
Kr. 4900,- pr. deltaker 2 dager teori/praksis, inkl, kursbevis, kaffe og lunsj.
Det er ikke MVA på kurs.

Kun på forespørsel ved 6 eller flere deltakere.

Målgruppe:

Kurset retter seg mot de som skal bygge/ montere, demontere, endre og kontrollere stillas opp til 5 meter.


Kursinnhold:

  • Gjeldende regelverk
  • Årsaker til ulykker
  • Konstruksjon, oppbygging og virkemåte
  • Personsikring, samt sikring av verktøy
  • Montering, demontering, endring og kontroll av stillas
  • Sikker bruk
  • Forståelse for ulike belastninger
  • etterkontroll

 

Gjennomføring:
Kan deltaker dokumentere 7,5 timer praksis på bedriftens stillastyper fra stillasbygger i bedrift. 

Praksis må dokumenteres av arbeidsgiver før bevisutstedelse.

 

Arbeidstilsynet:

Kapittel 17 Arbeid i høyden, §§ 17-2 - 17.4 har alle krav til skriftlig dokumentasjon:
Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.

Påmelding - Velg dato