Fallsikringskurs / Redning

Velg kurs: Varighet
Fallsikring & Redning - Grunnl 7,5 timer       Modul A
Fallsikring 4,5 t.jpg

Ønsker du mer informasjon om kursene?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Forskrifter . retningsl - Standard Hva?
Kap: 15 Personlig verneutstyr Verneutstyr         Forskrift 701
Kap: 17 Krav til arbeid i høyden Risikovurdering   Forskrift 703
Kap: 8 Krav til opplæring Opplæring          Forskrift 701
Retningslinje Nr. 105 Norsk Olje og gass ( Stillas )
NS-EN 365:2004  Standard Verneutstyr mot fall fra høyder
Arbeistilsynet -  PVU Personlig verneutstyr

Bjørn Tore Vindenes

Daglig Leder / Fagleder kurs
Telefon: +47 934 99 380
E-post: bjorn@biks.no