Verneombud Offshore / Sjø - 4 dager

GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ

Forkunnskap:
Ingen.

Pris: 9800 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring. Dette kurset tilfredsstiller kravet til 40 timers opplæring av verneombud, hovedverneombud, medlemmer av AMU og ledere i forhold til krav i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

Kursets målsetning:

Gi vernombud den opplæring som Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriften med tilhørende forskrifter forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredsstillende måte. 

I tillegg til sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og i særforskrifter, vektlegger kurset lover, forskrifter og standarder tilknyttet petroleums og sjøfart.

 

Kursinnhold:

 • Arbeidsmiljøloven og aktuelle rammeforskrifter
 • Petroleums og sjøfartsdirektoratets regelverk
 • Gjennomgang av aktuelle forskrifter og standarder
 • Føle seg trygg i rollen som verneombud
 • Være en god samarbeidspartner i bedriften og en god representant for de ansatte
 • Fysiske miljøfaktorer – støy – belysning – klima – kjemisk eksponering m.v.
 • Praktisk verne- og miljøarbeid offshore / sjø
 • Internkontroll og kvalitetssikring
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter i HMS-sammenheng
 • AKAN-rusforebyggende arbeid
 • Gruppearbeid, refleksjon og bruk av deltakernes egne erfaringer.

Målgruppe:

Personer som i sitt daglige virke innehar stilling eller verv som verneombud, arbeidsleder, bedriftsleder og eller medlemmer i arbeidsmiljøutvalg - Offshore / sjø.

 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:

E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved gjennomført kurs.