Oppkjøring på Traverskran G4

Pris: 1. Kr.       0,-  Fri oppkjøring om du har tatt kurset på BIKS.
Pris 2. Kr. 1900,-  Ikke tatt kurset på BIKS Dokumentasjonsarbeid.
Pris 3. Kr.   450,-  Kompetansebevis med bilde G4 Traverskran.

Oppkjøring G4 Traverskran: -   Kun etter avtale. 
Møt opp i Vågsgaten 6, 5160 Laksevåg / Bergen
Oppkjøring gjennomføres kl. 07.00 eller kl. 14.15 - etter avtale.

Ønsker du mer informasjon om oppkjøring på kran?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Har du ikke tatt kurset hos BIKS, må du ha alle aktuelle KURSBEVIS:
Modul 1 - 2 - 3  kursbevis medbringes for gjennomført og bestått teorikurs og grunnleggende praksis modul 3.
Modul 1.1  - Fellesteori  ( Ikke eldre en januar 2013 )
Modul 2.3 - Stropp G11
Modul 2.7 - Teori G4
Modul 3.7 - Grunnleggende praksis modul 3

Kopi av fadder sitt Kompetansebevis G4 må også vedlegges.
32 timer dokumentert praksis fra fadder, signert .medbringes
Fadderavtale med BIKS må avtales.

VIKTIG:

Har du fadderavtale, praksis i bedriften må følgende medbringes.
G4 Traverskran - Minimum 32 timer praksis med godkjent fadder.

1. Alle aktuelle kursbevis for gjennomførte kurs må medbringes.
2. Dokumentasjon for gjennomførte praksistimer må medbringes.
3. Kopi av fadder sitt kompetansebevis må medbringes.

Oppkjøring på aktuell kranklasse + Bestått = Kranførerbevis / Kompetansebevis med bilde påført aktuelle kranklasse en har tatt oppkjøring på.

Påmelding - Velg dato