Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om administrative ordninger)

Kapittel 8. Krav til opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet.

Sentralregisteret kjøper
Norsk Kompetanseregister AS

Etter mange år som konkurrenter har KranTeknisk Forening besluttet å selge Norsk Kompetanseregister til Sentralregisteret.

 • Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring
 • Telefon:  62 42 33 00
 • Sentralregisteret flytter!
  Etter 31 år på Braskereidfoss flytter Stiftelsen Sentralregisteret til nye lokaler på Flisa.
  E-   sfs@sfs.no  
 • Vi har ny adresse:
  Postadresse:
  Stiftelsen Sentralregisteret
  Postboks 23
  2271 FLISA
 • www.sfs.no