Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om administrative ordninger)

Kapittel 8. Krav til opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet.

Det finnes mange opplæringsvirksomheter som registrerer og lagrer egne bevis, men de to mest brukte registrene er NKR og SFS