AKTUELT

CORONAVIRUS VIKTIG INFORMASJON
Arbeidstilsynet Hovedside
Sertifiseringsordningen Arbeidstilsynet
Sakkyndig kontroll Arbeidstilsynet
Opplæring Arbeidstilsynet
Utenlandske-kompetansebevis Arbeidstilsynet
Application for a permit for use of a foregn proficiency certificate The Norwegian Labour Inspection Authority 
Trygg truckkjøring Arbeidstilsynet
SGS Norm for Opplæringsvirksomhet Oktober 2014           Samordningsrådet SGS Norm.
Standard.no NORSOK Standard
Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Authority
Petroleumstilsynet Petroleum Safety Authority