NETTUNDERVISNING - ZOOM MEETINGS

HMS Verneombud 40 timer
Landbasert - Offshore - Sjø.

 

Forkunnskap:
Ingen.

Pris: 9800 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring. Kurset er myntet på virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer. Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

I tillegg til sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og i særforskrifter, vektlegger også kurset lover, forskrifter og standarder tilknyttet petroleumsvirksomheten.

Målgruppe:

Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.

Kursinnhold:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • HMS Forskriften
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
 •  Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Målrettet HMS arbeid
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
 • Internkontroll
 • Gruppearbeid med relevante oppgaver som også er rettet mot petroleumsvirksomheten.

 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:

E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Dokumentasjon:

Det utstedes HMS Verneombud-kursbevis ved gjennomført kurs.