Kontrollør G11 Løfteredskap RX

Alle typer løfteredskap.

Forkunnskap:
Stor fordel om en har G11 Stropp 24t - inkl. Modul 1.1 (ikke et krav).

Pris: 14000 NOK.
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om G11 løfteredskap RX til å kunne utføre sakkyndig kontroll.

Målgruppe:

Kurset retter seg mot den som skal bli kontrollør på løfteredskap K-G11  jfr. Forskrift om administrative ordninger 706 § 8-6 Kurset retter seg også mot personer som utfører reparasjoner og vedlikehold av løfteredskap eller personer som ønsker å utvide sin faglige kompetanse.

 

Kursinnhold: 

  • Regelverk
  • Krav til sakkyndig virksomhet og sakkyndig kontroll
  • Kontrollørens oppgave og ansvarsområde
  • Oppbygging, merking, kontroll, levetidsvurdering
  • Materiallære
  • Mekanikk/statikk, sikkerhet og sikkerhetsfaktorer
  • Kassasjonsregler og sertifisering av utstyr
  • Utstyr, verktøy og hjelpemidler - NDE
  • Prosedyrer
  • Avsluttende teoretisk og praktisk prøve. 

 

Gjennomføring:

Kurset er kombinert klasseromsundervisning og praksis. Deltakeren må ha bestått teoretisk og praktisk prøve for å få godkjent kurset.

 

Elever som tar fagbrev i Kran- og løfteoperasjonsfaget, og skal ikke arbeide som sakkyndige kontrollører, og kan ikke fremvise dokumentasjon på praksis, men tar kurset som en del av fagbrevet, vil få kursbevis etter bestått kurs, men ikke kontrollørbevis. Kursdeltaker må være ansatt i en sakkyndig virksomhet, for å kunne arbeide som kontrollør etter endt kurs. K-G11. Kurset er iht. forskrift om administrative ordninger 706. Opplæringsplan K-G11  RX erstatter tidligere fagplan F-2046.

 

Ønsker du mer informasjon om kurset?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380

Direkte påmelding ved valg av dato.

§ 8-6.Krav til sakkyndig virksomhet som skal kontrollere arbeidsutstyr

Sakkyndig virksomhet skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan.

 

b. Skal kunne dokumentere nødvendig kompetent personale.

KONTROLLØR - SAKKYNDIG VIRKSOMHET - INFO

Forklaring:  R - Løfteredskap Kode:
Alle typer RX
Kjetting R1
Fiber R2
Ståltaustropper R3
Løst utstyr - Plateklyper, Øyebolter, Sjakler, betongtobber, stålkasser, pallegafler, osv. R4
Løfteåk R5
Annet utstyr (Spesifiseres) R6

DOKUMENTASJON:

Etter endt kurs med bestått teoretisk og praktisk prøve, og dokumentert tilstrekkelig relevant praksis fra arbeidsgiver,utstedes kontrollørbevis på den kontrollgruppe det er gjennomført og bestått prøve på.

Arbeidsgiver / Sakkyndig virksomhet sender inn dokumentasjon.
24 måneders relevant praksis før kontrollørbevis kan utstedes.

På forespørsel