Farlig småverktøy 8 timer

 

Forkunnskap:
Ingen.

Pris: 2900 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kun på forespørsel ved 5 eller flere deltakere.

Kursets målsetning:

Målsetningen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper om sikker bruk av forskjellige typer "farlig småverktøy" som det kan være risiko for skade på liv og helse ved feil bruk.

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter småverktøy som kan anses som farlig ved bruk.

Farlig småverkøy:

Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring gjelder nå alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk. Den opplæring som blir gitt skal kunne dokumenteres.

Her er noen eksempler på verktøy som det kan være risiko for skade på liv og helse ved feil bruk:

  • Vinkelslipere
  • Spikerpistol
  • Kappsag
  • Vinkelsag
  • Motorsag
  • Eller annet arbeidsutstyr som anses som risikofyldt ved bruk og hvor det trengs opplæring i.h.t krav i forskriftene til Arbeidstilsynet.

 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

MYNDIGHETSKRAV: ARBEIDSMILJØLOVEN:

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703:

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved gjennomført kurs.