Hydraulikk 3 Feilsøking, drift og vedlikehold

 

Forkunnskap:
Hydraulikk 1 Grunnkurs 

Hydraulikk 2 Videregående

Pris: 10800 NOK.
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj. 

Kursets målsetning:

Dette kurset tar sikte på å øke deltagernes kunnskaper om feilsøking, drift og vedlikehold. Oljerenhet og evne til logisk feilsøking gjennom teoretisk kunnskap og praktiske øvelser på hydraulisk utstyr.

Kurset vil også gi deltagerne innføring i forebyggende tiltak for å redusere vedlikeholdskostnadene og utilsiktet driftsavbrudd. Kurset legger ekstra stor vekt på praktiske øvelser og gruppearbeid. 

Kurset er I.h.t krav i NORSOK R-003N & R-005N samt forskrifter fra Arbeidstilsynet.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato.

Etter gjennomført læretiltak skal deltakerne:

  • Kunne utføre feilsøking på forskjellige hydrauliske systemer
  • Utføre analyse av oljeprøver med hensyn til renhet og vanninnhold
  • Bruke måleinstrumenter for volumstrøm og trykksvingninger
  • Kunne retningslinjer for oljeprøvetaking
  • Feilsøking og tilstandskontroll
  • Reguleringssløyfer for posisjon, hastighet, turtall og trykk
  • Konstruksjonssvakheter og sviktmekanismer

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701:
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703:

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante hydraulikkurs.