Hydraulikk 2 Videregående

 

Forkunnskap:
Hydraulikkurs 1 Grunnkurs

Pris: 10300 NOK.
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Vedlikeholdspersonell skal ha kompetanse til å bistå andre med korrigerende vedlikehold og kunne utføre arbeid på hydrauliske anlegg som ikke nødvendigvis er planlagt I.h.t krav i NORSOK R-003N & R-005N samt forskrifter fra Arbeidstilsynet.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato.

Etter gjennomført læretiltak skal deltakerne:

  • Kunne lese og forstå hydrauliske koblingsskjemaer
  • Kunne identifisere feil og kunne bytte komponenter
  • Kunne foreta direkte og indirekte tilstandskontroll ved bruk av måleutstyr
  • Kunne retningslinjer for oljeprøvetaking
  • Kunne utføre feilsøking
  • Kunne foreta korrigerende vedlikehold, som for eksempel, tette lekkasjer, bytte like komponenter, fylle nitrogen etc.

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701:
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703:

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante hydraulikkurs.