Hopp til innhold

Personvernerklæring

Vi tar ditt personvern på alvor!

Som de fleste nå er kjent med har EU vedtatt å innføre nye personvernregler (GDPR). De nye reglene er gjeldende i store deler av Europa fra 25. mai 2018.

Personvernerklæring:

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Formål:

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med oss. Vår behandling av personopplysninger er håndtert av våre dyktige medarbeidere. Personopplysningene behandles av BIKS AS.
Alle ansatte i BIKS AS er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer, og varer selv om ansettelsesforholdet er avsluttet.

Hvilke personopplysninger behandles:

Opplysninger som behandles hos BIKS AS  ( Konsesjon nr. 79992 )

  • Administrative opplysninger, som for eksempel navn, født-dato, adresse, mobilnr, e-postadresse, og hvilket selskap man jobber i
  • Opplysninger om gjennomførte kurs hos BIKS AS 

Gyldige behandlingsgrunnlag:

Vi innhenter kun informasjon om deg, for å sende deg relevant informasjon som du selv ber om. Vi innhenter og lagrer aldri din informasjon uten ditt samtykke, og bruker aldri informasjonen til noe annet enn hva vi har oppgitt. Dersom vi er nødt til og behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun og omfatte de opplysningene som er nødvendige, for at BIKS AS skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

Utlevering av personopplysninger:

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.
Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss, er underlagt taushetsplikten gjennom avtaleinngåelse. BIKS AS utleverer eller selger aldri personopplysninger (eksempelvis maillister) til eksterne selskaper uten persons samtykke.

Oppbevaring:

BIKS AS lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss, vil personopplysninger være lagret om deg. All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med definerte sikkerhetsrutiner.

Rett til å kreve innsyn:

Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting:

Dersom du mener at BIKS AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg, dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportabilitet:

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Klage på behandlingen:

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.