Hopp til innhold

Kjøpsvilkår

Generelt

BIKS AS følger e handelsloven, angrerettloven og forbrukerkjøpsloven, og ellers andre lover som regulerer virksomheten. Nettstedet biks.no eies og driftes av BIKS AS, Org. Nr. 986 323 619.

 

Angrerett

Påmeldingen til nettkurs er bindende når man bekrefter kjøpet ved påmelding på selgers nettside. Ved kjøp av nettkurs hos BIKS AS gjelder angrerettloven i sin helhet. Kjøper har 14 dagers full returrett. Ved påmelding sendes det ut brukernavn og passord for pålogging til nettkurset 6 dager før kursstart. Angreretten utløper i det kjøper velger å ta nettkurset i bruk, altså ved første pålogging i nettkurset. Kjøper må selv dekke returkostnader, og varen må være uskadet. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selger er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøper innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Ved påmelding sendes kjøper umiddelbart et angrerettskjema.

 

Alle priser er oppgitt i NOK. Fakturagebyr på 100 NOK tilkommer ved betaling med faktura. Generell forfallsfrist er på 14 dager. Ved kjøp med kort tilkommer ikke fakturagebyr. Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer frakt og merverdiavgift. Ordrebekreftelse vises på skjermen, samt sendes automatisk på e-post umiddelbart til kjøper. Kjøper oppfordres til å kontrollere om denne er korrekt. Ved feil bør kjøper kontakte selger så snart som mulig.

 

Levering m.v.

Varen anses levert når brukernavn og passord for personlig innlogging er mottatt. Dette sendes på e-post 6 dager før kursstart. Betaling med VISA/MasterCard belastes derfor umiddelbart. (Faktura utstedes også normalt med en gang, med 14 dagers forfallsfrist.) Kursene er laget for bruk på PC/Mac/, og kan også benyttes på nettbrett og mobil. BIKS AS tilstreber at nett kursene skal fungere best mulig på flest mulig plattformer til enhver tid. Imidlertid oppdateres nettlesere og operativsystemer hyppig, så noen småfeil kan oppstå i perioder før vi får utbedret feilene.

 

Mangel/reklamasjon

Kjøper oppfordres til å kontrollere at materiellpakken er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet eller om den ellers har mangler. Ved mangler på innholdet/reklamasjoner på materiellpakken, må melding til selger gis snarest, og senest innen to måneder etter at pakken er mottatt. Meldingen bør være skriftlig. Generell reklamasjon på varen er to år fra kjøpsdato. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

 

Misbruk

Kjøper av nettkurset tildeles brukernavn og passord for personlig innlogging. Passordet til nettkurset er strengt personlig og det er ikke tillatt å dele bruker/passord med andre. Ved flere personer i samme husstand, må flere tilganger bestilles. Det gis rabatt for dette. Misbruk kan medføre utestengelse fra kurset uten noen kompensasjon. Det er ulovlig å kopiere fra kurset. Visning av animasjoner, videoer eller kurset generelt til andre uten godkjennelse vil medføre anmeldelse.

 

Tilgang, nettverksproblemer, oppmelding til eksamen

Kjøper gis tilgang til kurset i en gitt periode som velges ved kjøp. Tilgangen til nettkurset løper fra kjøpsdato. E-læringskurset må startes innen 4 mnd fra registrert ordre og vil være tilgjengelig i 7 uker etter oppstart. Selger er ikke ansvarlig for forhold utenfor selgers kontroll, slik som nettverksproblemer og lignende.

 

Aksept av vilkår

Ved å krysse av i boksen “Jeg godtar vilkårene og avmeldingsreglene” i påmeldingsskjemaet på vår nettside forutsettes det at disse vilkårene er lest og akseptert av kjøperen. For å registrere en påmelding hos oss må man ha fylt 18 år. Dersom kjøper er yngre enn 18 år må foresatte foreta påmeldingen.

 

Behandling av personopplysninger

Alle personopplysninger som oppgis ved påmelding lagres i firmaets databaser. Personopplysninger gis ikke videre til tredjepart. Ved påmelding/registrering til nettkurset godtar kjøper at selgers datasystem automatisk registrerer skjermoppløsning, type nettleser, operativsystem og IP-adresse. Informasjonen lagres sikkert i lag med øvrige personopplysninger og vil brukes i statistikk og ved problemløsning/teknisk support for kjøperen. Aktivitet i kurset lagres også automatisk. (Tid pålogget, antall pålogginger, resultater på oppgaver og lignende). Dette brukes til statistikk for å gjøre kurset stadig bedre.

 

Kjøper har rett til å be om innsyn i de opplysningene som er registrert om Kjøperen.

Kjøperen kan se sine personopplysninger under “Min side” når han/hun er innlogget. Kjøperen kan også få tilgang til disse, samt få de slettet, ved å kontakte BIKS AS skriftlig pr e-post eller ordinær post. (Se kontaktinformasjon nederst).

 

Kjøpers rettigheter ved forsinkelse

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selger.

 

Kjøpers rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selger.

 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøper. Selgeren kan også etter omstendighetene kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

 

Bedriftskurs

Ved bedriftskurs/kurs for grupper, og gruppepåmeldinger til nettkurs er påmeldingen bindende fra det tidspunkt deltakerliste er sendt BIKS AS. Dette ansees som en bindende kontrakt iht avtalt kjøpesum i tilbudet. Bedriftens navn og logo kan benyttes av BIKS AS i markedsføring/som referanse.

 

Klasseromskurs

Påmeldingen til BIKS AS er bindende fra det øyeblikket du melder deg på. Kursene har begrenset antall plasser og vi tar forbehold om at det er ledig plass, samt at kurset får tilstrekkelig antall deltakere til å startes opp. Vi tar også forbehold om endringer i kursbeskrivelsen, kursplanen, kurslokale og oppstarts dato. Videre tar vi forbehold for forhold som ikke er under vår kontroll (f. eks. værforhold, streik etc). Vi tar også forbehold for gebyrendring på eksamensavgifter som fastsettes av andre enn BIKS AS.

 

Avmelding Klasseromskurs

Dersom du etter påmeldingen til klasseromskurs skulle bli forhindret fra å delta, må du snarest sende skriftlig melding (post eller e-mail) se adresser nederst. Ved avmelding se avbestillingsdetaljer ved påmeldingsskjema.

Informasjon angående kansellering/ombooking

Under 4 dager til kursstart:

Gebyr 100% pris ved kansellering/ombooking

Under 6 dager til kursstart:

Gebyr 50% pris ved kansellering/ombooking

Over 6 dager til kursstart:

Ingen gebyr ved kansellering/ombooking

– Ved avmelding etter at kurset har startet, eller ved å ikke møte til påmeldt kurs, eller ved å avbryte kurset underveis betales full kursavgift.

– Ved dokumentert sykdom eller andre prekære hendelser som var umulig å forutse betales ingen avmeldingsgebyr, og kursavgiften refunderes i sin helhet. Eksempel med legeerklæring.

 

Kursavgift som er innbetalt for kurs som ikke kommer i gang refunderes i sin helhet.

 

Endring av vilkår

Disse vilkårene er gyldig fra dato angitt øverst til høyre på denne siden. Vilkårene kan endres uten varsel. Gyldige vilkår er til enhver tid tilgjengelig på våre nettsider, www.biks.no

 

Bruk av informasjonskapsler

BIKS AS benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

 

Kontaktinformasjon

BIKS AS, Vågsgaten 6 – 5160 Laksevåg

booking@biks.no  – 55 70 70 55 – biks.no