KOMPLETT RIGGERKURS

Nettundervisning O-2.2
Arbeidsoppgaver 
Praksis på BIKS   O-3.2  Begrenset med plasser.

Forkunnskap er 24 t. stroppekurs 1.1 og 2.3
Start kl. 08.00 mandag -  til ca. 14.30

Modul O-2.2 - de to første dagene gjennomføres hjemme
via  - Webinar - Nettundervisning mandag og tirsdag - hjemme.

Praksis på - BIKS Kurssenter Laksevåg / Bergen
Inkl: Kursmateriell, kursbevis og varmlunsj

P.g.a smittefare er det sterkt begrenset med praksisplasser 1 til 1
PRAKSIS -  riggeroppgaver gjennomføres på BIKS Kurssenter.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55  Mob: 934 99 380

Direkte påmelding ved -  Påmelding - Velg av dato.

Påmelding - Velg dato