Traverskranfører G4 - Modul 3
Grunnleggende praksis 8 timer.

Forkunnskap:
G11 Stroppekurs Modul 1.1 - 2.3  & G4 Teori Modul 2.7

Alternativ se: G4 Traverskran 40 t- inkl. stropp                              

Pris: 3000 NOK.
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning: 

Hensikten med opplæringen er å gi blivende traverskranførere G4 en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner G4. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for traverskranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55 / 934 99 380

Direkte påmelding ved valg av dato.

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701:
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703:
Kapittel 10 -  § 10.3 Krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.

Kapittel 10 -  § 10.4 Krav om utstyrsspesifikk opplæring / Typeopplæring

Opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring:

MODUL 2.7 Bro- og traverskran  - Teori

MODUL 3.7 Bro- og traverskran  - Grunnleggende praksis

MODUL 4.7 Bro- og traverskran  - Praksis med fadder i bedriften

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Fadderavtale - Minimum 32 timer praksis med godkjent fadder må dokumenteres før endelig oppkjøring på G4 traverskran kan gjennomføres. Oppkjøring, tid og sted må avtales. Ved bestått oppkjøring utstedes kompetansebevis G4.

Påmelding - Velg dato