Norsk olje og gass plan for opplæring NOG 116
Pakking, sikring og transport av last.

FORKUNNSKAP: Minimumskrav

 • Modul O-1.1  eller G11 Stropp/ anhuker modul 1.1 og 2.3
 • Forkunnskap skal dokumenteres før kursstart av deltaker i form av kompetansebevis på kran eller G11 Stropp/ anhuker

 

Pris: 14 000 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Målgruppe:

Personell som leder, koordinerer og arbeide med sikring av last.
Opplæring i.h.t Norsk Olje og gass   -   NOG 116

Kursets målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere. Det omfatter hele logistikkjede

ikke forårsakes.

Kursinnhold: 

Innledning:

 •  Årsaker til uønskede hendelser, avviksrapportering
 •  Risikovurdering
 •  Regelverk, standarder og NOG's veiledning
 •  Dokumentasjon
 •  Ulike lastebærere, planlegging, brukerkontroll, pakking
 •  Bruk, kontroll av lastsikringsutstyr

Praktisk trening:

 •  Bruk av personlig verneutstyr
 •  Gjennomføring av brukerkontroll
 •  Planlegge og gjennomføre innlastning og sikring av last
 •  Riktig bruk av hjelpeverktøy
 •  Kontrollister
 •  Sikkerhet under operasjon
 •  Bruk av barrierer
 •  Teoretisk og praktisk eksamen

Dette kurset er også fra gammelt av kjent som Containerpakkekurs. Pakking og sikring av last i og på forskjellige lastbærere, containere, flak, paller osv.
Lasten sendes ofte offshore.

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.