Truck praksis 2 dager

Det vil bli gitt praktisk kjøretrening og oppkjøring på T2 og T4 hos BIKS.

 

Forkunnskap:
Modul 1.1  Sikkerhet & ansvar 8 timer
Modul 2.2 Truck T1 til T5 Teori 2 dager
Modul 3.2 Grunnleggende praksis

Alternativ se: Modul 1.1, 2.2 og 3.2 Truck T1 til T5 Teori 3 dager

Pris kr. 4000,-   T1 - T2 - T4 (2 dager på BIKS) etter avtale.
Pris kr.  450,-    Utstedelse av kompetansebevis.

Mail oss på  kurs@biks.no eller
Tlf: 55 70 70 55 for avtale om praksis.

Kursets målsetning:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende truckførere en god 
praktisk opplæring i sikker bruk av truck. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i truckens virkemåte, vedlikehold og praktisk bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Målgrupe:

Personell som ønsker å ta den praktiske kjøretreningen hos BIKS for å få utstedt kompetansebevis på T2 og T4. Praksis og oppkjøring på aktuelle Truckklasser. Opplæringsplan Modul 4.2.

KLASSE T: 1-2-3-4-5 -20 T.O.M. 10 TONN LØFTEKAPASITET:

T1 =  Palletrucker og ledetrucker- stablere uten permanent førerplass 
T2 =  Skyvemasttruck og støttebenstrucker 
T3 =  Svinggaffeltruck og høytløftende plukktruck
T4 =  Motvektstruck 
T5 =  Sidelaster   
T20 = Andre typer "trucker" må beskrives.  
Elevene vil få praktisk kjøretrening og oppkjøring på T2 og T4 hos BIKS Industriopplæring. 

Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring:

Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen:

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357. Bestillings nr. 703 Kapittel 10 -  § 10.3

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING:
MODUL 4.2 Truck - Løfte og stablevogner for gods/  Praksis

WWW.ARBEIDSTILSYNET.NO   -   OPPLÆRINGSPLANER:
ALLE MODULER INNEN SERTIFISERT OPPLÆRING

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kompetansebevis på Truck utstedes etter oppkjøring hos BIKS på aktuelle trucktyper - T2 og T4.