RIGGERKURS Modul O-3.2  ( 3 DAGER )
Praktisk rigging

Forkunnskap: Må kunne dokumenteres, 24 + 16 timers kurs:
1.  G11 Stropp 24 t- inkl. Modul 1.1 og Modul 2.3 
2.  O-2.2 Taljer - Fall - Løft 16 t

Pris: 7900 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.
 

Trenger du bare praktisk rigging må du kunne dokumentere gjennomført og bestått følgende kurs under. KONTAKT BIKS
1.  Stroppekurs  ( 3 dager ) 1.1 og 2.3
2. Modul O-2.2 ( 2 dager ) Taljer - Fall og Løft

Kursets målsetning:

Dette kurset er bare praksisdel av riggerkurs, forkunnskap må kunne dokumenteres. Stroppekurs 24 timer og Modul O-2.2 16 timer.

Gi personell som skal utføre riggeroperasjon tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om flytting av last, vertikalt og horisontalt, ved bruk av løfteinnretninger slik at sikkerheten til involvert personell blir ivaretatt.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Målgruppe: 

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter transportabelt løfteutstyr, taljer og vinsjer som benyttes ved horisontal eller vertikal forflytning av last.

Klikk på bildet under for å se det i stort format.

Kasteblokk BIKS AS_1.jpg

Opplæringsplan Modul O-3.2 Rigging:
MODUL O-3.2 Rigging

Gyldighet:
Norsok Standard - Sikker bruk av løfteutstyr. Rev. 3, Juni 2017

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon kan brukes ved senere inntak til andre aktuelle kurs.