G20 Hydrauliske kraner 40 timer inkl. stropp / anhukerkurs

 

Forkunnskap:
Ingen. 

Pris: 11000 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av hydrauliske kraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for bruk av løfteredskap G11 og G20 kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

 

Oppkjøring på kurset eller etter endt praksis med fadder

Ønsker du mer informasjon om kurset?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380.

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Målgruppe:

Brukere av løfteredskap G11 og G20 Hydrauliske dekskraner.
Gjelder alle virksomheter i landbasert, offshore eller maritime virksomheter som benytter seg av G20 kraner.

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701:
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703:
Kapittel 10: Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Kapittel 10 -  § 10.4 Krav om utstyrsspesifikk opplæring / Typeopplæring

Opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring og G20 kran:

MODUL 1.1   Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

MODUL 2.3 Løfteredskap G11 - Stroppe, anhuker og signalgiver

MODUL G20 Fastmontert Hydraulisk Kran - Teori og praksis

F-3089  G20 Fastmonterte Hydrauliske Kraner

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått teorikurs.
Fadderavtale - Minimum 40 timer praksis med godkjent fadder må dokumenteres før endelig oppkjøring på G20 kran kan gjennomføres. Oppkjøring, tid og sted må avtales. Ved bestått oppkjøring utstedes kompetansebevis G20.

Påmelding - Velg dato
28sep

Tid: Man, 28. –september–2. oktober 2020 (Uke 40)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-

12okt

Tid: Man, 12. –16. oktober 2020 (Uke 42)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-

26okt

Tid: Man, 26. –30. oktober 2020 (Uke 44)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-

9nov

Tid: Man, 9. –13. november 2020 (Uke 46)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-

23nov

Tid: Man, 23. –27. november 2020 (Uke 48)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-

7des

Tid: Man, 7. –11. desember 2020 (Uke 50)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-

4jan

Tid: Man, 4. –8. januar 2021 (Uke 1)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-

18jan

Tid: Man, 18. –22. januar 2021 (Uke 3)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-

1feb

Tid: Man, 1. –5. februar 2021 (Uke 5)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-

15feb

Tid: Man, 15. –19. februar 2021 (Uke 7)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-

1mar

Tid: Man, 1. –5. mars 2021 (Uke 9)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-

15mar

Tid: Man, 15. –19. mars 2021 (Uke 11)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-

19apr

Tid: Man, 19. –23. april 2021 (Uke 16)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-

7jun

Tid: Man, 7. –11. juni 2021 (Uke 23)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-

21jun

Tid: Man, 21. –25. juni 2021 (Uke 25)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 11000,-