G20 Hydrauliske kraner 16 timer eks. stropp / anhukerkurs

 

Forkunnskap:
G11 Stropp 24 t- inkl. Modul 1.1 og Modul 2.3 

Alternativ se: G20 kraner 40 t- inkl. stropp

Pris: 6900 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av hydrauliske kraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene G20 kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

 

Oppkjøring på kurset eller etter endt praksis med fadder

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Målgruppe:

Brukere av G20 Hydrauliske dekskraner.
Gjelder alle virksomheter i landbasert, offshore eller maritime virksomheter som benytter seg av G20 kraner.

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701:
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703:
Kapittel 10: Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Kapittel 10 -  § 10.4 Krav om utstyrsspesifikk opplæring / Typeopplæring

Opplæringsplan Modul G20 Fastmontert Hydraulisk kran:
MODUL G20 Fastmontert Hydraulisk Kran - Teori og praksis

 F-3089  G20 Fastmonterte Hydrauliske Kraner

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått teorikurs.
Fadderavtale - Minimum 40 timer praksis med godkjent fadder må dokumenteres før endelig oppkjøring på G20 kran kan gjennomføres. Oppkjøring, tid og sted må avtales. Ved bestått oppkjøring utstedes kompetansebevis G20.

Påmelding - Velg dato
29okt

Tid: Tor, 29. –30. oktober 2020 (Uke 44)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

12nov

Tid: Tor, 12. –13. november 2020 (Uke 46)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

26nov

Tid: Tor, 26. –27. november 2020 (Uke 48)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

10des

Tid: Tor, 10. –11. desember 2020 (Uke 50)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

7jan

Tid: Tor, 7. –8. januar 2021 (Uke 1)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

21jan

Tid: Tor, 21. –22. januar 2021 (Uke 3)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

4feb

Tid: Tor, 4. –5. februar 2021 (Uke 5)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

18feb

Tid: Tor, 18. –19. februar 2021 (Uke 7)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

4mar

Tid: Tor, 4. –5. mars 2021 (Uke 9)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

18mar

Tid: Tor, 18. –19. mars 2021 (Uke 11)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

6apr

Tid: Tir, 6. –7. april 2021 (Uke 14)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

22apr

Tid: Tor, 22. –23. april 2021 (Uke 16)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

10mai

Tid: Man, 10. –11. mai 2021 (Uke 19)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

19mai

Tid: Ons, 19. –20. mai 2021 (Uke 20)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

10jun

Tid: Tor, 10. –11. juni 2021 (Uke 23)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

24jun

Tid: Tor, 24. –25. juni 2021 (Uke 25)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-