G8 Lastebilkranfører 20 timer eks. stropp / anhukerkurs

 

Forkunnskap:
G11 Stropp 24 t- inkl. Modul 1.1 og Modul 2.3

Alternativ se: G8 Lastebilkran 44 t- inkl. stropp
 

Pris: 7200 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for bruk av lastebilkranens konstruksjon, virkemåte, stabilitet, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

 

Oppkjøring på kurset eller etter endt praksis med fadder

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380

Direkte påmelding ved valg av dato.

Målgruppe:

Brukere av G8 lastebilkraner.
Gjelder alle virksomheter i landbasert, offshore eller maritime virksomheter som benytter seg av G8 lastebilkraner.

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701:
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703:
Kapittel 10 -  § 10.3 Krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.

Kapittel 10 -  § 10.4 Krav om utstyrsspesifikk opplæring / Typeopplæring

Opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring:

MODUL 2.8 Lastebilkraner G8 over 2 tonn meter  - Teori

MODUL 3.8 Lastebilkraner G8  - Grunnleggende praksis

MODUL 4.8 Lastebilkraner G8  - Praksis med fadder i bedriften

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått teorikurs.
Fadderavtale - Minimum 40 timer praksis med godkjent fadder må dokumenteres før endelig oppkjøring på G8 Lastebilkran kan gjennomføres. Oppkjøring, tid og sted må avtales. Ved bestått oppkjøring utstedes kompetansebevis G8.