Fallsikring Grunnleggende 8 timer

I.h.t forskrift fra Arbeidstilsynet nr. 701 - Kap: 15
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

I.h.t Sammarbeid for Sikkerhet. Anbefaling 033N

 

Forkunnskap:
Ingen. 

Pris: 3400 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikringsutstyr og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning av personell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke.

 

Målgruppe:

Opplæringen er tilrettelagt for personell som skal ha grunnleggende opplæring og er også første det av opplæringen til de som inngår i fallsikring/redningsteam om bord på en installasjon men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av bruk av fallsikrings/redningsutstyr.

 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701:
Kapittel 8: Opplæring § 8.1

§ 15.4 Krav til vedlikehold og kontroll av personlig verneutstyr.
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Generelle krav til bruksanvisninger for bruk, vedlikehold, periodisk kontroll, reparasjoner, merking og pakking.

For å få en kompetent person i ditt firma, kontakt deres leverandør av fallsikringsutstyr. Utstyrsleverandører gir gjerne opplæring på sitt utstyr (kompetent person) derfor kan det være en fordel å forholde seg til få leverandører.

STANDARD NS-EN 365:2004

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante kurs