Modul 1.1 Fellesteori for Kraner - Trucker & Anleggsmaskiner

 

Forkunnskap: 
Ingen.

Pris: 2400 NOK.
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Modul 1.1 er forkunnskap og et krav til alle som skal på sertifisert opplæring innen kraner, trucker eller anleggsmaskiner. 

Truckførerkurs:
T1 -T2 -T3 - T4 - T5 -T8 - C1 og C2
Kranførerkurs:
G1 - G2 - G3 - G4  - G8  (G20)
Stropp-anhuker og signalgiverkurs:
G11 - Løfteredskap
Anleggsmaskinførerkurs:
M1 - M2 -  M3 - M4 - M5 - M6

Kanskje har du dette kurset fra før? 
Kurset må kunne dokumenteres.

Kursets målsetning:

Øke forståelsen for det ansvar en har for og ivareta sikkerheten ved bruk av alt arbeidsutstyr som maskiner, kraner og trucker og ellers alt annet arbeidsutstyr som anses som farlig ved bruk. Kunnskaper om gjeldende lover, forskrifter og standarder.

Gode holdninger til sikker bruk av arbeidsutstyr. En sikker arbeidsplass og god trivsel. Mindre skader på gods og utstyr slik at uhell og ulykker unngås.

Ønsker du mer informasjon om kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 


Direkte påmelding ved valg av dato. 

Målgruppe:

Alle som skal videre på sertifisert sikkerhetsopplæring.

Dette Gjelder:
Stroppekurs G11 løfteredskap.
Kranførerkurs G4 - G8 og G20
Truckførerkurs T1 T2 T3 T4 T5 T8 C1 C2
Maskinførerkurs M1 M2 M3 M4 M5 M6

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703 
Kapittel 10: Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Opplæringsplan Modul 1.1   Felles for sertifisert sikkerhetsopplæring 
MODUL 1.1  Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis for modul 1.1.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre kurs som stroppe / anhukerkurs, kranførerkurs, riggerkurs, maskinførerkurs, truckførerkurs med mer.