Trykktesting 2 dager Teori og praksis

Forkunnskap:
Relevant yrkesfaglig bakgrunn.

Pris: 6800 NOK.
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj. 

Kursets målsetning:

Deltakerne vil få en god og sikker innføring i høytrykkstestingsutstyr, teori og praksis. Etter endt kurs skal deltakerne kunne bruke trykkstestingsutstyr på en sikker måte, slik at ulykker og skader unngås.

Hensikten med innføringskurs i trykktesting er å gi den enkelte kursdeltager de grunnleggende kunnskaper om forberedelser, planlegging, utførelse og dokumentering av trykktesting som disiplin.

Trykktesting:

Svakheter i sammenføyninger og materialer
Omregningstabeller PSI - BAR
Hydrostatisk og Pneumatisk trykktesting
Sikkerhet ved trykktesting og fysiske barierer
HMS - Bruk av personlig verneutstyr
Generelle prosedyrer ved trykktesting / Eksempel
Fittings og høytrykkslanger - Trykklasser
Gjengetyper, flenser, ventiler, pakninger og bolter
Ulike metoder for trykktesting
Trykktestingsutstyr
Bruk av trykktestingsutstyr i praksis. Trykktesting

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato.

Målgruppe: 

Drifts- og vedlikeholdspersonell som bruker trykktestingsutstyr.

NORSOK R-003 N OG R-005 N SINE ANBEFALINGER FOR PERSONELL SOM SKAL UTFØRE TILSYN OG VEDLIKEHOLD PÅ HYDRAULISK UTSTYR.

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703:

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon kan brukes ved senere inntak til andre relevante kurs.