Riggerkurs Modul O-2.2 og O-3.2

 

Forkunnskap: Må ha og kunne dokumenteres.
G11 Stropp 24 t- inkl. Modul 1.1 og Modul 2.3

Pris: 12 000 NOK.
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av taljer, fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk i teori og praksis samt vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Målgruppe: 

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter fallsikringsutstyr, transportabelt løfteutstyr, taljer og vinsjer som benyttes ved horisontal eller vertikal forflytning av last i teori og praksis.

Klikk på bildet under for å se det i stort format.

Kasteblokk BIKS AS_1.jpg

Opplæringsplan Modul O-2.2 og O-3.2 Riggerkurs:
MODUL O-2.2 Taljer, fallsikring og enkle løfteinnretninger
MODUL O-3.2 Rigging

 

Gyldighet:
Norsok Standard - Sikker bruk av løfteutstyr. Rev. 3, Juni 2017

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon kan brukes ved senere inntak til andre aktuelle kurs.