Traverskranførerkurs G4  ( 5 dager )
40 timer  Inkl. G11 Stroppe-anhukerkurs 

Modul 1.1 - 2.3 og 2.7. Modul 3.7 Grunnleggende praksis

Praksis i bedrift, oppkjøring på BIKS etter 32 timer praksis.
Modul 4.7 Fadderavtale og Kjørebok 32 timer.

Forkunnskap:
Ingen.

Pris: 11000 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Etter gjennomgått kurs  skal kursdeltakerne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap G11 . Stropp - Anhuking og Signalgiving. Traverskranens G4 konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Målet er gode holdninger til sikker bruk av løfteredskap G11 med traverskran G4 som giren sikrere arbeidsplass, bedre trivsel og mindre skader på gods og utstyr, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken av løfteredskap G11 og traverskraner G4 unngås.

FADDERAVTALE - KJØREBOK
Deltaker må dokumentere minimum 32 timer praksis før opkjøring.

Oppkjøring på kurset eller etter endt praksis med fadder

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380

Direkte påmelding ved valg av dato.

Målgruppe:

Brukere av løfteredskap G11 og G4 traverskraner.
Gjelder alle virksomheter i landbasert, offshore eller maritime virksomheter som bruker G4 traverskraner.

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått teorikurs.
Fadderavtale - Minimum 32 timer praksis med godkjent fadder må dokumenteres før endelig oppkjøring på G4 traverskran kan gjennomføres. Oppkjøring, tid og sted må avtales. Ved bestått oppkjøring utstedes kompetansebevis G4.