NORSOK R-003N - R-005N &
Operasjonelt ansvarlig person
2 dagers kurs

FORKUNNSKAP:
Ingen
Kurspris inkluderer læremateriell, kursbevis og varm-lunsj.
Pris ? Se påmeldingsknapp.
Det er ikke MVA på kurs.