Operasjonelt ansvarlig person
8 timers kurs - Må ha forkunnskap

NORSOK-standarden og innretningsspesifikk styrende dokumentasjon
Operasjonelt ansvarlig kraner og løfteoperasjoner

FORKUNNSKAP: VIKTIG
Modul O-1.2  NORSOK Standard 8 timer ( ikke før 2017 )
Om ikke, velg O-7.1 Operasjonelt ansvarlig 2 dager.

 

PRIS Kr. 5200,-  Se dato / påmeldingsknapp.
På telefon, skroll helt ned.
Det er ikke MVA på kurs.
Inklusiv Læremateriell, kursbevis, kaffe og varmlunsj.

Kursets målsetting:

Operasjonelt ansvarlig. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjemaet du finner øverst til høyre

KURSINNHOLD

 • Etter endt kurs skal deltakerne:
  1. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr.
  2. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
  3. Opplæringen skal gi deltakerne kunnskap om å utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
  4. Kjenne til hvordan en sikrer helhetlig planlegging av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
  5. Kunne redegjøre for SJA – Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av offshorekran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker.
  6. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter og retningslinjer for personbefordring.
  7. Kjenne til vurdering av enkle løfteinnretninger og oppbevaring av løst løfteutstyr.
  8. Kjenne til kompetansekrav ved bruk av ulike type løfteutstyr
   

Målgruppe

Operasjonelt ansvarlig skal:

Sørge for at denne NORSOK-standarden og innretningsspesifikk styrende dokumentasjon blir etterlevd.
Utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
Sikre helhetlig planlegging og utførelse av løfteoperasjoner i ulike områder, og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
Sørge for tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom skift.
Se til at løfteoperasjonene blir utført med tilstrekkelig kvalifisert personell.
Sørge for at standardens krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt.

Oppnevne faddere.
Godkjenne øvelses kjøring med offshorekran.
Vurdere om en løfteinnretning kan klassifiseres som "enkel løfteinnretning"

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.