BANK-INFORMASJON FOR

BIKS AS Industriopplæring

Bankinformasjon BIKS AS
Bank Kontonummer  9528 05 14315
Organisasjonsnummer 986 323 619
Bedriftsnummer 981 427 041
Bank Account nr 9528 05 14315
IBAN    ( a/c no ) NO86 9528 0514315
SWIFT CODE HANDNOKK
There is no VAT on our courses Det er ikke MVA på våre kurs
BIKS Vågsgaten 6
5160 Laksevåg Norway  
 
Invoice - Faktura til BIKS AS biksas@faktura.poweroffice.net