G20 Hydrauliske kraner 24 timer med oppkjøring. Eks stroppekurs

FORKUNNSKAP:
24 timers G11 Stropp / anhukerkurs modul 1.1 og 2.3   ( O-1.1 )

PRIS ?  Se dato / påmeldingsknapp.
På telefon, skroll helt ned.
Det er ikke MVA på kurs.
Inklusiv læremateriell, kursbevis, kaffe og varmlunsj.

For privat betaler, kortbetaling første kursdag.

Kursets målsetting:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere som innehar G11 stroppekurs en god teoretisk og praktisk oplæring i sikker bruk av G20 hydrauliske kraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene G20 kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Oppkjøring på G20 kran gjennomføres siste dag på kurset.

ARBEIDSTILSYNET

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703 
Kapittel 10: Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Kapittel 10 -  § 10.4 Krav om utstyrsspesifikk opplæring / Typeopplæring

Opplæringsplan Modul G20 Fastmontert Hydraulisk kran 
MODUL G20 Fastmontert Hydraulisk Kran - Teori og praksis

 F-3089  G20 Fastmonterte Hydrauliske Kraner

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kompetansebevis ved bestått oppkjøring på G20 kran.

Påmelding - Velg Dato