Arbeidsvinsj Mod O-2.3  -  2 dager.

FORKUNNSKAP

  • 24 timers stropp/anhukerkurs Modul 1.1 og 2.3  
    Alternativ O-1.1  G11 Løfteredskap.
  • Dokumentasjon på forkunnskap skal medbringes til kursstart for godkjenning før læretiltak starter. 

Pris kr. 6900,- inklusiv kursbevis og lunsj

Ståltau.jpg

Kurset målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner en god teoretisk/praktisk grunnopplæring og tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Kursinnhold:

Innledning
Konstruksjon og virkemåte
Navn på komponenter
Spole anordninger
Regler for sertifisering
Overlastsikringsutstyr
Merking av vinsj
Generelle sikkerhetsregler
Riktig og feil bruk av vinsjer
Bruksbegrensninger
Vedlikehold
Kontroll og kasseringsregler
Teoretisk prøve

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved gjennomført og bestått kurs.

Påmelding - Velg dato